Docència i Assessorament

El Departament de Docència i Assessorament de PROAB TEAM és una àrea molt important per a nosaltres.

La seva funció principal es basa en la gestió , assessorament i ajudes als jugadors de l’Acadèmia en qualsevol tema relacionat amb la seva formació esportiva , acadèmica i personal.

Així, aquest departament planifica tot el PLA DE FORMACIÓ DE CADA JUGADOR de l’Acadèmia.

Estudis

PROAB TEAM és molt conscient de la importància dels estudis per al futur de tots els jugadors i jugadores de l’Acadèmia, i per aquest motiu valora i assessora segons els objectius de cada alumne/a:

  • Ensenyament mitjà.
  • Ensenyament ESO i Batxillerat. (Presencial o plataforma digital)
  • Formació Universitària
  • Convenis amb Centres Privats d’Ensenyament Mitjà i Superior.

PROAB TEAM fa seguiment i control durant el curso escolar de cada alumne/a.

Paral.lelament, a causa de la creixent demanda de beques d’estudis en Universitats dels EEUU, PROAB TEAM també gestiona el contacte amb empreses especialitzades.

Per a jugadors/es que vénen per estada de mesos o setmanes, també oferim:

  • Cursos d’ Anglès o Espanyol en Acadèmia d’Idiomes de Barcelona segons nivells i adaptació amb horaris d’entrenament.

Residència

PROAB TEAM sap la importància que té la residència , tant per al jugador com per a la seva família.

PROAB TEAM, seguint la seva filosofia de PERSONALITZACIÓ dels programes del jugador, ofereix la possibilitat de residir a les famílies dels jugadors de l’Acadèmia de Tennis . D’aquesta manera , aconseguim:

  • Un excel·lent clima de convivència diària entre jugadors
  • Control del jugador dins i fora de la pista
  • Convivència amb altres jugadors/es amb els mateixos objectius d’estudis , entrenaments…

PROAB TEAM també ofereix la possibilitat d’allotjar-se en una residència d’estudiants a Barcelona. Veure condicions.

Altres serveis importants

Alhora, aquesta àrea de Docència i assessorament, possibilita l’obtenció de contractes d’esponsorització i promoció esportiva per a jugadors de PROAB TEAM , pel que fa al següent material : raquetes , cordatges i altres accessoris. Veure condicions.

PROAB TEAM, amb l’objectiu d’oferir moltes possibilitats futures als jugadors de l’Acadèmia, dóna l’oportunitat de participar en importants programes de formació als jugadors d’Alta Competició . Tot això és amb l’objectiu d’una possible incorporació futura al nostre equip de treball i realitzar una carrera professional.