Docència i Assessorament

El Departament de Docència i Assessorament de PRO – AB TEAM és una àrea molt important per a nosaltres.

La seva funció principal es basa en la gestió , assessorament i ajudes als jugadors de l’Acadèmia en qualsevol tema relacionat amb la seva formació esportiva , acadèmica i personal.

Així, aquest departament planifica tot el PLA DE FORMACIÓ DE CADA JUGADOR de l’Acadèmia.

Estudis

Pro-AB Team és molt conscient de la importància dels estudis per al futur de tots els jugadors i jugadores de l’Acadèmia, i per aquest motiu desenvolupa les següents funcions:

1. Valoració i assessorament segons objectius de cada alumne/a:

  • Ensenyament mitjà.
  • Formació Universitària
  • Convenis amb Centres Privats d’Ensenyament Mitjà i Superior.

2. Seguiment i control durant el curs de cada alumne/a.

Paral·lelament , Pro-AB TEAM creu imprescindible el domini de dues eines bàsiques avui en dia: ANGLÈS I INFORMÀTICA i per això gestiona:

  • Cursos d’Anglès segons nivells i horaris per a tots els jugadors de PRO-AB TEAM.
  • Cursos d’Informàtica per a tots els jugadors de l’Acadèmia.
  • Convenis amb Acadèmies i Universitats d’Idiomes.
  • Possibilitat de beques amb universitats americanes, després de l’estada a l’Acadèmia  PRO-AB TEAM.

Residència

PRO-AB TEAM sap la importància que té la residència , tant per al jugador com per a la seva família.

PRO-AB TEAM, seguint la seva filosofia de PERSONALITZACIÓ dels programes del jugador, ofereix la possibilitat de residir a les famílies dels jugadors de l’Acadèmia de Tennis . D’aquesta manera , aconseguim:

  • Un excel·lent clima de convivència diària entre jugadors
  • Control del jugador dinsi fora de la pista
  • Convivència amb altres jugadors / es amb els mateixos objectius d’estudis , entrenaments…

Altres serveis importants

Alhora, aquesta àrea de Docència i assessorament , possibilita l’obtenció de contractes d’esponsorització i promoció esportiva per a jugadors de PRO – AB TEAM , pel que fa al següent material : raquetes , cordatges i altres accessoris.

PRO-AB TEAM, amb l’objectiu d’oferir moltes possibilitats futures als jugadors de l’Acadèmia, dóna l’oportunitat de participar en importants programes de formació als jugadors d’Alta Competició . Tot això és amb l’objectiu d’una possible incorporació futura al nostre equip de treball i realitzar una carrera professional.