Gestió de Clubs

Plan de desenvolupament

A més de desenvolupar tots els programes d’ensenyament i formació propis de l’Acadèmia, gestionem escoles i Clubs de Tennis.

Les tendències actuals del món del tennis i l’esport en general , van cap a la professionalització de totes les estructures i departaments propis de qualsevol club o entitat esportiva.

PRO – AB Team desenvolupa els seus serveis professionals en diferents clubs amb magnífiques instal·lacions. Objectiu: CREAR UNA ESTRUCTURA ESPORTIVA PROFESSIONAL en cada club.

Gestió i Direcció Global

PRO-AB Team posa a disposició dels seus clubs:

 • Tota l’estructura pròpia de PRO-AB TEAM:  equip tècnic , metodologia d’ensenyament, jugadors , equip de gestió i màrqueting, així com els programes d’implantació i desenvolupament de PRO-AB Team en funció de les necessitats de cada club.
 • “Els manuals i sistemes d’ensenyament i gestió per escoles de tennis i clubs”. Sistemes de treball desenvolupats per PRO-AB TEAM en totes les àrees i que han permès aconseguir excel·lents resultats esportius i econòmics en els clubs.

Serveis

Els serveis que PRO -AB TEAM ofereix als clubs engloben totes les activitats que poden desenvolupar-se en un club de tennis.

PRO-AB TEAM ofereix als clubs la possibilitat de desenvolupar diferents programes de treball en funció de les necessitats de cada club de tennis.

Gestió i Direcció

Objectiu: PRO-AB TEAM gestiona i dirigeix ​​l’escola de tennis en totes les vessants , així com totes les escoles esportives i activitats del club.

 • Programes d’ensenyament i implantació dels mateixos en tots els centres :
 • Mini tennis , iniciació , Perfeccionament , Competició , Alta competició.
 • Direcció escoles de tennis , Campus d’ estiu i altres escoles esportives.
 • Gestió econòmica de totes les àrees.
 • Incorporació equip tècnic de PRO – AB TEAM al club.
 • Desenvolupament pla de treball de totes les àrees de l’estructura de PRO – AB TEAM.
 • Esportiva , gestió , administrativa , recursos humans i màrqueting i comunicació.

 Direcció esportiva

 Objectiu: PRO-AB TEAM dirigeix ​​la secció de tennis del club en totes les àrees.

 • PRO-AB TEAM dirigeix ​​i implanta tots els programes esportius i d’ensenyament.
 • L’estructura pròpia del club, al costat de la implantació de la metodologia de treball de PRO-AB TEAM garanteix excel·lents i satisfactoris resultats, tant esportius com econòmics.

Altres serveis als Clubs

PRO-AB TEAM també ofereix la possibilitat als clubs d’arribar a acords per desenvolupar un servei o activitat important del club.

Així doncs, PRO-AB TEAM ha arribat a convenis de col·laboració amb diferents clubs de tennis, col·laborant en les següents àrees:

 • Implantació de la metodologia d’ensenyament de PRO-AB TEAM en les seves escoles de tennis
 • Implantació dels manuals i sistemes de gestió en el club i/o escola de tennis
 • Organització de torneigs i esdeveniments esportius al club
 • Organització de clínics i , simpòsiums al club, dirigits als alumnes de l’escola i socis del club formació de l’equip tècnic del club

Estructura

Àrea Esportiva i Escoles de tennis

 • Gestió i direcció d’escola de tennis
 • Gestió i direcció de campus esportiu d’estiu i altres escoles esportives : pàdel , futbol- sala , bàsquet …
 • Organització de tornejos i esdeveniments esportius
 • Organització d’activitats socials , esportives i extraesportives

Àrea Gestió i Administració

 • Gestió administrativa i econòmica d’escola de tennis i altres seccions esportives
 • Control i seguiment del pressupost esportiu
 • Optimització comptes d’explotació dels serveis oferts en cada club gràcies a la nostra estructura que permet reduir costos

Àrea Recursos Humans i Formació

 • Selecció i àmplia formació de l’equip tècnic
 • Seminaris anuals de formació constant al nostre equip tècnic
 • Incorporació de l’equip tècnic de PRO-AB en funció de les necessitats i programes d’escola de cada club

Àrea Màrqueting i Comunicació

 • Estudi de situació i necessitats de cada club i escola de tennis
 • Estratègies de promoció i execució d’accions en cada club
 • Màrqueting i Publicitat. Amplis plans de desenvolupament i execució dels mateixos
 • Comunicació interna i social. Programes de fidelització de clients